www.szukacz.pl

Reklama w Szukacz

Reklamy graficzne i ogłoszenia drobne

Na stronach z wynikami szukania zamieszczamy reklamy oraz ogłoszenia drobne.

Ogłoszenia drobne mają zawsze postać standardową i składają sie wyłącznie z tekstu, tzn. nie zawierają elementów graficznych.

Reklamy mają postać plakietek graficznych: przyjmujemy je w postaci plików gif, animowanych gif, jpg oraz flash.

Zarówno reklamy graficzne, jak i ogłoszenia drobne, umieszczamy po prawej stronie listy trafień, tzn. na prawo od linków stanowiących odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika.

Jak to działa

Reklama lub ogłoszenie drobne ukazuje się użytkownikowi Szukacza na liście trafień wtedy, gdy w jego pytaniu występuje jedno ze słów kluczowych wybranych przez zamawiającego reklamę/ogłoszenie. Jeśli zamówione słowa kluczowe pojawiają się w pytaniach na tyle często, że możemy w ciągu doby wyświetlić taką reklamę lub takie ogłoszenie więcej razy niż to zostało zamówione, wyświetlamy ją/je losowo przy co którymś pojawieniu się tych słów.

UWAGA: Umieszczając w Szukaczu ogłoszenie drobne, płacisz tylko za te wyświetlenia ogłoszenia, które na pewno zostały dostrzeżone przez użytkowników Szukacza. Płacisz mianowicie tylko za emisje, które zakończyły się kliknięciem plakietki i przejściem użytkownika do wskazanej przez Ciebie witryny. Natomiast zamawiając reklamę graficzną, płacisz za każde wyświetlenie plakietki.

Wszystkie ogłoszenia drobne mają identyczne wymiary, które zależą od ustawień przeglądarki użytkownika. Wymiary te są tak dobrane, aby wewnątrz plakietki zmieścił się zamówiony tekst. Ogłoszenie drobne składa się z tytułu (o długości do 25 znaków), trzech wierszy tekstu ogłoszenia (zawierających do 35 znaków każdy) i wiersza z nazwą witryny (do 35 znaków), do której trafi użytkownik, jeśli kliknie ogłoszenie.

Reklamy graficzne mogą mieć 150 pikseli w poziomie i do 600 pikseli w pionie (na liście trafień Szukacza najlepiej wyglądają plakietki o wysokości nieprzekraczającej 400 pikseli).

Zamawiając reklamę lub ogłoszenie drobne, można określić słowa kluczowe, dla których ma nastąpić jej/jego wyświetlenie, maskując ich końcówki za pomocą gwiazdki, np.: druk*, reklam*.

Kliknięcie obszaru wewnątrz prostokąta reklamy/ogłoszenia przenosi użytkownika na wskazaną stronę.

Zamawiając reklamę powinieneś określić okres trwania kampanii oraz maksymalną dzienną liczbę odsłon (dla reklam) lub maksymalną dzienną liczbę kliknięć (dla ogłoszeń drobnych).

Na życzenie wyświetlamy plakietki graficzne i tekstowe także w sposób czysto losowy, bez względu na to, jakie pytanie zostało zadane. Aby reklama była emitowana dostatecznie często, bez względu na zadane pytanie, można także zamówić słowo kluczowe składające się z jednej litery i gwiazdki, np.: a* lub p*.

Uruchamianie kampanii

Kampanię reklamową uruchamiamy po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100 zł. Jest to minimalna przedpłata i traktujemy ją jako opłatę z góry za uruchomienie i przeprowadzenie zamówionej kampanii reklamowej. Kampanię prowadzimy do wyczerpania przedpłaconej kwoty.

Przedpłatę przyjmujemy za pomocą przelewu na nasz rachunek bankowy.

W trakcie kampanii można zmieniać zarówno treść ogłoszenia/reklamy, jak i słowa kluczowe.

Można wykorzystać jedną przedpłatę do uruchomienia kliku kampanii reklamowych, z różnymi ogłoszeniami/reklamami i różnymi słowami kluczowymi.

Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wystawiamy fakturę za wykonaną usługę, a kwota pozostała z przedpłaty traktowana jest jako przedpłata w poczet dalszych emisji.

Na życzenie zamawiającego, który przerwie lub odwoła kampanię reklamową, zwracamy przedpłatę, potrącając z niej: (1) opłatę za wyemitowaną część kampanii oraz (2) opłatę manipulacyjną w wysokości 100 złotych. Zamawiający może też wykorzystać pozostałą część przedpłaty na opłacenie następnej kampanii. W takiej sytuacji nie pobieramy opłaty manipulacyjnej. (Oznacza to, że w praktyce nigdy nie zwracamy minimalnej przedpłaty – zamawiający może ją wykorzystać w całości wyłącznie poprzez emisję zamówionych reklam).

Cennik

Ogłoszenie drobnenie ma opłaty za wyświetlenie. Płacisz wyłącznie za te wyświetlenia, które zakończyły się kliknięciem plakietki przez użytkownika – 5 groszy za każde przekierowanie użytkownika na wskazaną stronę (czyli CPM = 50 zł, ale za kliknięcie, a nie za wyświetlenie; przeciętnie ogłoszenie drobne jest klikane raz na kilkadziesiąt wyświetleń, więc wartość parametru CPM liczona dla wyświetleń jest kilkadziesiąt razy niższa i jest rzędu złotówki).

Reklama graficzna o wielkości do 5 kB – 2 grosze za każde wyświetlenie (CPM = 20 zł).

Reklama graficzna o wielkości od 5 do 10 kB (włącznie) – 3 grosze za każde wyświetlenie (CPM = 30 zł)

Reklama graficzna o wielkości od 10 do 15 kB (włącznie) – 4 grosze za każde wyświetelnie (CPM = 40 zł).

Reklama graficzna o wielkości od 15 do 20 kB (włącznie) – 5 groszy za każde wyświetelnie (CPM = 50 zł).

Powyższe ceny są cenami brutto i zawierają już w sobie podatek VAT.

Cennik jest ważny do ... roku.

Zamówienia:  info@szukacz.pl. Pod tym adresem udzielamy też wszelkich dodatkowych informacji dotyczących reklamy.

Kontakt telefoniczny: ...

Informacje dodatkowe

W ciągu miesiąca wyświetlamy 2 miliony list trafień, na których może znaleźć się reklama lub ogłoszenie drobne. Oczywiście liczba wyświetleń konkretnej reklamy będzie niższa i zależeć będzie od wyboru słów kluczowych.

Zastrzegamy sobie prawo do akceptacji treści i formy graficznej reklamy przed jej przyjęciem do wyświetlania.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo decydowania, czy ogłoszenie przyjęte do realizacji będzie wyświetlane wszystkim użytkownikom Szukacza, czy tylko tym, którzy mają wyłączony (niekatywny) filtr obyczajowy.

Uwaga: Nie przyjmujemy zamówień, podczas realizacji których musielibyśmy zmieniać kolejność odpowiedzi na liście trafień.

Reklamy graficzne przygotowane w technice Macromedia Flash muszą spełniać następujące warunki: (1) nie mogą wykraczać na zewnątrz zamówionego obszaru, czyli poza ramkę 150 x 600 pikseli; (2) po kliknięciu powinny przekierować użytkownika pod adres wskazany przez serwer reklam (a serwer reklam przekieruje użytkownika w docelowe miejsce). Warunki te oznaczają, że reklamy takie nie powinny "rozlewać się" po ekranie użytkownika oraz że adres strony, na którą ma trafić użytkownik, który kliknie reklamę, nie może być umieszczony na sztywno wewnątrz reklamy.

Administrator ma nieograniczone prawo do decydowania, czy reklama zostanie przyjęta i będzie wyświetlana oraz czy może być wyświetlana użytkownikom, którzy mają aktywny (włączony) filtr obyczajowy.

Reklamy i ogłoszenia będą emitowane dopiero po zatwierdzeniu ich przez administratora reklam, co zwyczajowo następuje w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia.

Szukacz (a dokładniej 24 Godziny sp. z o.o.) nie odpowiada, za niewyemitowanie reklamy/ogłosznia zarówno z powodu błędu we własnym oprogramowniu, jak i z powodu wszelkich innych błędów lub nieprawidłowości wynikających ze złego działania (lub wręcz niedziałania) sieci Internet oraz łączy do niej.

Zamawiający ma dostęp do statystyk wyświetleń kampanii, które to statystyki są uaktualniane kilka razy dziennie (ale nie są uaktualniane na bieżąco w czasie rzeczywistym).

Słowniczek

Strona główna – Sukacz wyświetla ją, gdy użytkownik wpisze adres www.szukacz.pl, ale nie zada konkretnego pytania.

Lista trafień – Strona stanowiąca odpowiedź na pytanie (zawierająca linki do dokumentów).

CPM – "Cost Per Thousand", czyli opłata za tysiąc wyświetleń lub za tysiąc kliknięć.

Filtr obyczajowy – Pełni rolę cenzora i - jeśli jest aktywny (włączony) - usuwa z listy trafień wszystkie linki prowadzące do witryn i dokumentów, o których sądzimy, że mogą być kontrowersyjne obczajowo. W szczególności eliminujemy w ten sposób z listy trafień całe witryny i poszczególne dokumenty zawierające treści erotyczne/pornograficzne. Oczywiście użytkownik Szukacza może zawsze filtr byczajowy wyłączyć i otzrymywać wyniki nieocenzurowane. Użytkownikom, którzy mają włączony filtr obyczajowy, z zasady nie wyświetlamy ogłoszeń o treści erotycznej ani obyczajowo kontrowersyjnej.

Minimalna przedpłata – W tej chwili jest to opłata w wysokości 100 złotych, wnoszona przez zamawiającego kampanię reklamową w Szukaczu. Jest to opłata z góry za emisje reklamy/ogłoszenia, które nastąpią w trakcie realizaji kampanii (w przypadku ogłoszeń drobnych pobieramy opłatę za klknięcia i przekierowania klikającego do witryny wskazanej przez zamawiającego reklamę, a nie za same emisje). Minimalna przedpłata jest opłatą bezzwrotną. Można ją wykorzystać na opłacenie zamówionej kampanii lub następnych kampanii.

Słowo kluczowe – Słowo podane przez zamawiającego. Jeśli takie słowo pojawia się w pytaniu użytkownika, na liście trafień otrzymuje on reklamę/ogłosznie. Zamawiający określa zwykle kilka słów kluczowych (w praktyce nie powinno ich być więcej niż 100 na jedną kampanię). Słowo kluczowe może kończyć się gwiazdką i w szczególności dopuszczalne jest słowo typu a*.

Ogłosznie drobne – Standardowe ogłosznie tekstowe.


Co nowego w Szukaczu?
Jak działa Szukacz?  
Jak konstruować pytania?  
Jak działa robot Szukacza?
Jak dodać swoją witrynę do kolekcji?
Jak w swojej witrynie umieścić okienko Szukacza?
Jak w swojej witrynie pokazywać wyniki Szukacza (jak działa miniszukacz)?

Startuj z Szukaczem  
Dodaj do ulubionych

Uwagi techniczne / Kontakt

Copyright © 24 Godziny Sp. z o.o. 2000–2008. Wszystkie prawa zastrzeżone